Vastuullisuus Algol Chemicalsissa

Noudatamme Algol-konsernin vastuullisuuspolitiikkaa sekä liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle. Lisäksi olemme sitoutuneet kemikaalikauppaan painottuneeseen Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan, joka täydentää noudattamaamme konsernin yritysvastuupolitiikkaa. 

Algol Chemicalsin toiminnot on sertifioitu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 -standardien mukaisesti Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Tavoitteenamme on toimintojemme jatkuva parantaminen ja toimintaan liittyvien riskitekijöiden ehkäiseminen ja poistaminen niin, ettei niistä aiheudu haittaa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti myös sitä, miten olemme tässä tavoitteessamme onnistuneet. 

Pidämme huolta tuotteistamme alusta loppuun asti. Otamme tarkasti huomioon ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat kemikaalien varastoinnissa, käsittelyssä ja kuljetuksissa. Varmistamme, että toimittamamme tuotteet ovat turvallisia käsitellä, kuljettaa ja käyttää. Lisäksi huolehdimme, että pakkausten kierrätystä kehitetään ja käytetään tehokkaasti siellä missä se on mahdollista. Varmistamme, että syntyvä jäte hävitetään määräysten mukaisesti.

Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista suunnitelmallisella koulutuksella niin, että jokainen tuntee oman työnsä merkityksen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa. 

Lue lisää yritysvastuustamme Algol-konsernin kotisivulta.

 

 

Sertifikaatit

 

Turvallisuustiedotteet