Pakkaus- ja rahtivalmistuspalvelut

Tarjoamme asiakaskohtaisia, räätälöityjä kemikaalien pakkauspalveluja. 

Nämä sopimuspalvelut käsittävät

  • pakkaustyön
  • etikettien suunnittelun ja hankinnan
  • pakkausten etiketöinnin, lavoituksen ja varastoinnin.

Kemialliset sekoitteet, blendit ja laimennukset

Pakkauspalveluiden lisäksi tarjoamme kemiallisten sekoitteiden ja osavalmisteiden (Pre-mix) rahtivalmistusta (Toll manufacturing). 

Teemme sopimusasiakkaillemme rahtityönä kemikaalien sekoitukset, laimennukset ja pakkaamisen sovittujen laatustandardien ja vaatimusten mukaisesti.

Ylläpidämme varmuusvarastoa sopimuksen mukaisesti asiakkaan oman toimitusvarmuuden takaamiseksi. Raaka-aineiden hankinta ja käyttö on osa tarjoamaamme palvelua. 

Kemikaalien varastointi- ja pakkausalueemme Turussa käsittää useita eri kokoisia varastointisäiliöitä. Moderni sekoitus- ja pakkauslaitteistomme kykenee vastaamaan joustavasti asiakkaiden erilaisiin sekoitus- ja pakkausvaatimuksiin.  

Toimintamme on ISO-sertifioitu ja kaikessa työssämme noudatamme paitsi korkean tason turvallisuusstandardeja myös REACH- ja kemikaalilainsäädännön asettamia vaatimuksia. Turussa asiakkaitamme palvelee joukko kemikaalien käsittelyn ammattilaisia, joilla on laaja kokemus niin nestemäisistä kuin kiinteistä luokitelluista kemikaaleista ja raaka-aineista.

Ota yhteyttä