Algol Chemicals Oy:n hallinto

Algol Chemicals Oy:n hyvän hallinnointitavan toteuttamista tukevat koko Algol-konsernin yhteiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Business Conduct).

Yhtiön toimiala: Teollisuuskemikaalien tukkukauppa.

Toimitusjohtaja

Kalle Kettunen, DI, MBA.

Algol Chemicalsin hallitus 

 • Leif Frilund, DI. Walki-konsernin toimitusjohtaja vuodesta 2007.
 • Johan Grön, TkT. Lamor Corporation Oyj, operatiivinen johtaja vuodesta 2022. Aiemmin muun muassa Gasum Oy:n biokaasusta vastaava johtoryhmän jäsen.
 • Petri Helsky, DI, KTM. Aiemmin muun muassa Suominen Oyj:n toimitusjohtaja, lisäksi aiempaa työkokemusta muun muassa metsäteollisuudesta ja kemianteollisuudesta.
 • Joakim Flinck, KTM. Algol Oy:n varatoimitusjohtaja, Group CFO. Aiemmin muun muassa taloushallinnon johtotehtävissä Paroc Group Oy:ssä.
 • Hallituksen puheenjohtajana toimii Algol-konsernin toimitusjohtaja Alexander Bargum.

Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa 

 • yhtiön toimitusjohtajan nimeäminen; ylimmän johdon palkitsemiseen liittyvät asiat
 • palkitsemisjärjestelmä (konsernin asettamien yleisten raamien puitteissa)
 • toiminnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä sekä niiden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen
 • vuosittaiset taloudelliset tavoitteet, ottaen huomioon omistajan asettamat odotukset, sekä niiden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen
 • liiketoimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien analyysi ja seuranta
 • säännöllinen yhteydenpito paitsi toimitusjohtajaan myös yhtiön muuhun operatiiviseen johtoon
 • strategian mukaisia investointeja koskevat aloitteet ja niiden valmistelu emoyhtiön käsittelyä varten
 • sidosryhmiä koskevat asiat (kuten asiakastyytyväisyys, päämiesportfolion kehitys, henkilöstöasiat jne.)
 • emoyhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvonta. 

Algol Chemicalsin tytäryhtiöt

Algol Chemicalsilla useissa maissa toimivia tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöt noudattavat paitsi yhteisiä toimintatapoja myös kyseisen maan lainsäädäntöä.

Algol Chemicalsin tytäryhtiöt ovat 

 • Algol Chemicals AB (Ruotsi)
 • Algol Chemicals AS (Norja)
 • Algol Chemicals ApS (Tanska)
 • Algol Chemicals OÜ (Viro)
 • Algol Chemicals SIA (Latvia)
 • UAB Algol Chemicals (Liettua)
 • IOOO Algol Chemicals (Valko-Venäjä)
 • TOV Algol Chemicals (Ukraina)
 • Algol Chemicals India Pvt. Ltd. (Intia)