Vastuullisuus Algol Chemicalsissa

Meille vastuullisuus tarkoittaa päivittäisiä tekoja. Jokapäiväisissä työtehtävissä pyrimme varmistamaan toimitusketjumme vaatimusten mukaisen ja turvallisen toiminnan. Ymmärrämme kemikaalitoimittajan roolimme merkityksen toimitusketjun vastuullisuustyössä. 

Noudatamme Algol-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkaa sekä liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle. Edellytämme myös toimittajiemme ja alihankkijoidemme sitoutuvan näihin periaatteisiin.  

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 -standardien mukaiset johtamisjärjestelmät sekä kemikaalikauppaan painottunut Responsible Care -ohjelma ohjaavat meitä tavoitteelliseen ja tehokkaaseen työhön. Arvioimme säännöllisesti toimintaamme liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneita jatkuvaan parantamiseen. Kehitämme toimintaamme proaktiivisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja reagoimme nopeasti saatuun palautteeseen.  

Olemme asettaneet toiminnalle tavoitteita, joiden avulla tähtäämme hyvinvoivaan ja toimivaan työyhteisöön, kestävään energian ja resurssien käyttöön sekä toimintamme laadun jatkuvaan parantamiseen. 

Näillä tavoitteilla osallistumme osaltamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

vastuullisuusraportti

 

Vastuullisuustavoitteet

 

Sertifikaatit

 

Turvallisuustiedotteet

 

Muu materiaali