Sivuston käyttöehdot

1. Yleistä

Käyttämällä internetsivustoa www.algolchemicals.fi ja sen alasivuja tai muita Algolin konserniyritysten sivustoja (yhdessä ”Algol-sivusto”), jotka on julkaissut ja joita ylläpitää Algol Oy tai sen konserniyritys (yhdessä ”Algol”) tai kolmas osapuoli näiden puolesta, hyväksyt seuraavat Algol-sivuston käyttöä koskevat ehdot (”käyttöehdot”). Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä käytä Algol-sivustoa.

Algol voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla muutetut käyttöehdot Algol-sivustolla. Jos jatkat Algol-sivuston käyttämistä käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, hyväksyt muutetut käyttöehdot. Suosittelemme siksi ajoittain lukemaan Algol-sivustolla kulloinkin voimassa olevat julkaistut käyttöehdot. Käyttöehtojen voimaantulopäivä ilmoitetaan etukäteen.

Algol voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tehdä muutoksia Algol-sivuston sisältöön ja sillä kuvailtuihin tuotteisiin, teknologioihin ja/tai palveluihin.

2. Immateriaalioikeudet

Algol-sivusto ja Algol-sivuston koko sisältö sen muodosta riippumatta ovat Algolin omistuksessa tai lisensoimia ja voimassa olevien tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten suojaamia.

Algol-sivustoa tai mitään Algol-sivuston sisältöä sen muodosta riippumatta ei saa kopioida, jäljentää, välittää, jakaa, myydä, vuokrata, alilisensoida, muuttaa tai tallentaa myöhempää käyttöä varten tai muutoin käyttää kokonaisuudessaan tai osittain ilman Algolin etukäteistä kirjallista suostumusta. Algol-sivuston ja -sisällön yksityinen käyttö, mukaan lukien kopiointi ja sisällön tulostaminen yksityiseen käyttöön, on sallittua.

Algol-sivustolla olevat Algolin rekisteröidyt tai rekisteröimättömät toiminimet, tavaramerkit, logot, kuvat ja palvelumerkit ovat Algolin, sen lisenssinantajien tai muiden sopimuspuolien omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman Algolin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Algol-sivustoon tai sen sisältöön ei myönnetä oikeuksia tai lisenssiä, ellei näissä käyttöehdoissa erikseen niin todeta.

Mihin tahansa Algol-sivustolla kuvailtuun tuotteeseen, palveluun tai teknologiaan voidaan soveltaa muita Algolin omistamia tai lisensoimia immateriaalioikeuksia, ja kaikki niitä koskevat oikeudet pidätetään.

3. Käyttäjän sisältö

Algol-sivustoa saa käyttää vain lainmukaisiin tarkoituksiin ja lainmukaisella tavalla. Käyttäjä ei saa toimittaa laitonta tai epäasiallista materiaalia meille. Toimittamalla mitä tahansa materiaalia meille käyttäjä myöntää meille rajoituksettoman oikeuden käyttää kyseistä materiaalia korvauksetta ja ilman mitään velvollisuuksia käyttäjää kohtaan. Käyttäjän on kohtuullisin toimenpitein varmistettava, että hänen toimittamansa materiaali ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

4. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille

Algol-sivustolla voi olla linkkejä muille verkkosivuille, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia tai operoimia. Käyttäjän siirtyessä tällaisille sivustoille Algol-sivuston linkkien kautta sovelletaan kyseisten muiden sivustojen käyttöehtoja. Algolilla ei ole määräysvaltaa kyseisten sivustojen sisältöön tai muihin ominaisuuksiin, eikä Algol ole vastuussa käyttäjän kyseisten sivustojen käytöstä. Algol ei suosittele kyseisiä sivuja tai niiden omistajia, operaattoreita, sisältöä tai muita ominaisuuksia.

5. Ei takuita

Kaikki tiedot Algol-sivustolla julkaistaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Algol ei anna minkäänlaista suoraa tai välillistä takuuta käytettävyydestä, virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen omistusoikeudet, loukkaamattomuus, myyntikelpoisuus tai soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Algol ei takaa, että Algol-sivusto on keskeytyksettä käytettävissä, virheetön tai täysin turvallinen.

6. Vastuu

Algol ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä tai rangaistusluonteisista seurannaisvahingoista, menetetyistä tuloista tai liiketoimintamahdollisuuksista tai liiketoiminnan keskeytymisestä, jotka johtuvat Algol-sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, ja käyttäjä luopuu sovellettavan lain sallimassa laajuudessa kaikista näihin liittyvistä oikeuksistaan.

7. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

Tietosuoja, henkilötietojen käsittely ja evästekäytännöt

Tietosuojakuvaus

Tietosuoja on erittäin tärkeää Algolille, ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tuottaaksemme sinulle palveluita. Voimme käyttää henkilötietojasi myös viestintään kanssasi. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia niihin tarkoituksiin, joihin niitä käsitellään. Käsittelemme henkilötietoja vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka on määritelty etukäteen.

Algolin konserniyritykset käsittelevät henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, henkilötietojen käsittelijälle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja GDPR:n mukaisesti.

Jos siirrämme henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme tietosuojan riittävän tason sopimalla henkilötietojesi luottamuksellisuudesta ja käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin on erikseen määritetty sovellettavien lakien mukaisesti.

Oikeutesi

Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet:

Pääsy ja oikaisu: Sinulla on oikeus päästä tietoihisi. Tähän voidaan viitata rekisteröidyn oikeudella pyytää pääsyä tietoihinsa. Jos meillä on mielestämme velvollisuus toimittaa henkilötietosi sinulle, teemme sen veloituksetta. Ennen kuin toimitamme henkilötiedot sinulle, voimme pyytää todisteita henkilöllisyydestäsi sekä riittäviä tietoja asioinnistasi kanssamme, jotta pystymme paikantamaan henkilötietosi. Jos sinusta säilyttämämme tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötiedoissasi esiintyvät virheellisyydet.

Vastustaa käsittelyä: sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä, jos meillä ei ole enää oikeutta käyttää niitä.

Muut oikeudet: sinulla voi lisäksi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos olemme säilyttäneet niitä liian pitkään, rajoittaa niiden käsittelyä tietyissä tilanteissa ja/tai saada kopio sinusta säilyttämistämme tiedoista sähköisessä muodossa.

Voit tehdä pyynnön tai käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Algoliin sähköpostitse osoitteeseen gdpr@algol.fi, jolloin toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet pyyntösi toteuttamiseksi edellyttäen, että se on sovellettavien lakien ja ammatillisten normien ja standardien mukainen.

Evästekäytännöt

Eväste on tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, älypuhelimellesi tai tabletillesi. Sen avulla voidaan esimerkiksi internetsivustot räätälöidä käyttäjän mukaan tai kerätä tilastoja. Evästeet parantavat käyttäjäkokemustasi ja Algol-sivustolla käyntisi arvoa. Keräämme analytiikkapalveluilla ja evästeillä tilastotietoja käynneistäsi Algol-sivustolla IP-osoitteen tasolla.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit itse valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön (asetukset löytyvät usein selaimen Työkalut- tai Asetukset-valikosta). Halutessasi voit käyntisi jälkeen poistaa kaikki selaimesi evästeet asetusten kautta ja voit myös poistaa evästeet kokonaan käytöstä. Voit poistaa evästeet laitteeltasi myös milloin muulloin tahansa.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta löytyy selaimesi ohjeista tai internetistä, esimerkiksi osoitteessa www.allaboutcookies.org.

Alla on luettelo verkkosivustoillamme käytetyistä evästetyypeistä:

Suorituskyky (esim. käyttäjän selain)

Verkkosivustomme on rakennettu yleisiä internet-alustoja käyttäen. Niissä käytetään sisäänrakennettuja evästeitä, jotka auttavat yhteensopivuusongelmissa (esim. tunnistamaan selaintyyppisi) ja tehostavat suorituskykyä (esim. sisällön nopeampi lataus). Istunto: poistetaan, kun selain suljetaan.

Analytiikka

Käytämme kolmannen osapuolen analytiikkatyökaluja, jotka auttavat meitä ymmärtämään sivustolla vierailevien tapaa käyttää verkkosivustoamme. Siten voimme parantaa sivuston laatua ja sisältöä vierailijoillemme ja tarjota kohdennettua viestintää, markkinointia ja sisältöä. Kootut tilastotiedot sisältävät tietoja kokonaiskäyntimääristä tai sivuston katseluista sekä viittauksista verkkosivustoillemme. Elinikä: pysyvä, mutta poistetaan automaattisesti kahden vuoden kuluttua, jos käyttäjä ei ole käynyt verkkosivustollamme.

Algol käyttää Google Analyticsin analytiikkapalveluita. Algol käyttää kerättyjä tietoja Algol-sivuston kehittämiseen ja Algol-sivuston käyttäjäliikenteen seuraamiseen. Google Analytics voidaan poistaa käytöstä tällä lisäosalla: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ota huomioon, että käytöstä poistaminen on tehtävä erikseen jokaiselle selaimelle ja laitteelle.

Lisätietoa tavoista, joilla Algol käyttää Google Analyticsiä, löytyy täältä: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Antaakseen verkkosivuilla kävijöille enemmän vaihtoehtoja vaikuttaa siihen, miten Google Analytics kerää heidän tietojaan, Google on kehittänyt selaimiin Google Analyticsin käytön estävän lisäosan (Google Analytics Opt-out). Lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille. Se ei estä tietojen lähettämistä varsinaiselle verkkosivustolle tai muihin verkkoanalyysipalveluihin.

Jakaminen sosiaalisessa mediassa

Käytämme kolmansien osapuolien sosiaalisen median pienoisohjelmia (widget) tai painikkeita tarjotaksemme sinulle toiminnallisuuksia, joilla voit jakaa verkkosivujemme sisältöä sosiaalisen median sivustoille ja sähköpostitse. Jos käytät näitä widgetejä tai painikkeita, laitteellesi voidaan asentaa eväste, joka helpottaa palvelun käyttöä, varmistaa palvelun käytön näkymisen verkkosivustolla (esim. sosiaaliseen mediaan jakamisista kirjaa pitävä laskuri päivitetään) ja pitää kirjaa toiminnastasi internetissä ja verkkosivustoillamme. Suosittelemme tutustumaan jokaisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin ennen kyseisten palveluiden käyttämistä.