Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille

Artikkeli

Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paikassa erinomaisia olosuhteita talviurheiluun, väärässä paikassa ne altistavat onnettomuuksille ja vahingoille. Jotta liukkaus ja lumi saadaan rajattua toivotuille alueille, tarvitaan apuaineita ja -välineitä.

Teiden jäänpoistoon on perinteisesti käytetty suola-autoa, joka levittää tielle hiekkaan tai soraan sekoitettua suolaa. Suolauksessa käytetään pääasiallisesti natriumkloridia (vuorisuolaa), jonka etuina on edullinen hinta ja hyvä saatavuus. Jään sulaessa natriumkloridista syntyvän suolaveden heikkoutena on suhteellisen matala jäätymispiste, -18°C:a, joka rajaa suolan käytettävyyttä tätä kylmemmällä säällä. Suolalla on myös voimakas taipumus aiheuttaa korroosiota eli ruostuttaa ajoneuvoissa käytettävää terästä ja betonisiltoja. Pitoisuudesta riippuen suola voi olla myrkyllistä myös joillekin kasveille ja eläimille. Näistä syistä asuinalueet ovat osin luopuneet suolan käytöstä.

Viime vuosina on lähdetty kokeilemaan vuorisuolan sijasta muita suoloja, kuten kalsiumkloridia ja magnesiumkloridia. Nämä suolat eivät ainoastaan laske veden jäätymispistettä huomattavasti alempaan lämpötilaan vaan myös aikaansaavat eksotermisen reaktion. Ne ovat perinteistä suolaa turvallisempia vaihtoehtoja jalkakäytäville, mutta ylimääräinen suola on edelleen poistettava. Natriumkloridi ja kalsiumkloridi päästävät kuitenkin maaperään ioneja (erityisesti kationeja), jotka voivat kerääntyessään muodostaa kasvaville organismeille ja kasveille haitallisia myrkkyjä. Kemikaalit voivat myös valua vesistöihin ekosysteemeille vaarallisina pitoisuuksina.

Perinteisen suolan rinnalle on kehitetty myös orgaanisia yhdisteitä, kuten kaliumformiaatti, joka vähentää perinteisiin suoloihin liittyviä ympäristöongelmia ja joka toimii erinomaisesti kylmemmissäkin olosuhteissa. Kaliumformiaatti sulattaa jään ja lumen nopeasti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Se on kloridivapaa ja luokitellaan ympäristölle vaarattomaksi.

Liikenneviraston teettämien tutkimusten mukaan kaliumformiaatti soveltuu hyvin liukkaudentorjuntaan maantieolosuhteissa. Suomen ympäristökeskus suosittelee kaliumformiaattia käytettäväksi liukkaudentorjuntaan erityisesti pohjavesialueilla sijaitsevilla tieosuuksilla, joilla pohjaveden suolaantumisriski on suuri. Kaliumformiaatin etuja ovat perinteiseen suolaukseen verrattuna suolasumun vähäisempi muodostuminen liikenteessä sekä sen tehokkuus mustan jään aiheuttaman liukkauden torjumisessa.