Onko lämmönsiirtonesteissä eroja?

Artikkeli

Useilla keskustelupalstoilla törmää kysymykseen onko lämmönsiirtonesteillä eroa. Vertailussa ovat useimmiten etyleeni- ja propyleenipohjainen glykoli. Visuaalisesti erona on nesteiden väri, mutta käytännössä niiden erot ovat huomattavasti merkittävämmät.

Eri lämmönsiirtonesteet on tarkoitettu eri prosesseihin, jolloin niiden vaatimukset eroavat usein paljonkin toisistaan. Väärän tuotteen valitseminen voi aiheuttaa vaurioita, kun järjestelmä täytetään. Korroosio tai tiivisteiden hajoaminen voi aiheuttaa vuotoja, heikentää suorituskykyä tai pahimmillaan vahingoittaa järjestelmää, johtaen laajoihin korjaustöihin. Pelkästään korkeiden korjauskustannusten vuoksi lämmönsiirtoneste kannattaa valita huolellisesti.

Valitsemalla korkealaatuisen, prosessiin sopivan etyleeni- tai propyleeniglykolipohjaisen lämmönsiirtonesteen, voi varmistaa, että suoja ja teho kestävät pitkään eikä nesteen käyttö vaaranna järjestelmän toimivuutta.  Laadukkaisiin lämmönsiirtonesteisiin on lisätty tarkoin valittuja korroosionestoaineita, jotka suojaavat prosessilaitteiston metalliosia sekä parantavat prosessin tehokkuutta ja pienentävät ylläpitokustannuksia.

Lämmönsiirtonesteen valinnassa tulisi huomioida lämpökapasiteetti, eli nesteen kyky varastoida lämpöä. Alin lämpötila ilmaisee rajan, jossa nesteen yläpuolella olevaa höyryä voidaan sytyttää ilmassa. Jäätymispiste on taasen lämpötila, jonka alapuolella neste muuttuu kiinteäksi. Valitun nesteen tulisi tarjota tehokasta lämmönsiirtoa ja optimaalista vakautta koko sen käyttölämpötilan toimintasäteellä.

Lämmönsiirtonesteiden yhteensopivuus eri materiaalien kanssa on myös hyvä tarkistaa. Mikäli nesteen koostumus sopii hyvin yhteen muovien ja metallien kanssa, prosessilaitteiston tiivisteiden hajoamisen vaara vähenee.

Lämmönsiirtonesteen valinnalla on myös mahdollisuus vaikuttaa prosessin energian kulutukseen. Oikeanlaisten nesteiden käyttö maalämpöpumpuissa auttaa tuottamaan taloudellista lämmitystä ja viilennystä niin kotitalouksille kuin teollisuusrakennuksille ja samalla vähentää niiden energiankulutusta.

Hyvin huolletussa järjestelmässä laadukkaita lämmönsiirtonesteitä voidaan käyttää useita vuosia, koska niiden koostumus toimii korkeammissa lämpötiloissa kuin kilpailevat tuotteet. Parhaimmissa lämmönsiirtonesteissä ei ole nitriittejä, booraksia eikä CMR-aineita, jotka aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää ja/tai ovat vaaraksi lisääntymiselle. Joitakin lämmönsiirtonesteitä voidaan hyväksytysti käyttää jopa elintarviketuotannossa.

Useimpia lämmönsiirtonesteitä voidaan laimentaa tavallisella vesijohtovedellä, mikäli demineralisoitua vettä ei ole saatavilla.

Useimmissa lämmönsiirtosovelluksissa etyleeniglykolipohjaiset nesteet toimivat parhaana vaihtoehtona niiden erinomaisen lämmönsiirto tehokkuuden ansiosta. Tehokkuus perustuu pitkälti etyleeniglykololiuosten  alhaiseen viskositeettiin, jonka etuna on alempi energiankulutus sekä alhaisempi vähimmäiskäyttölämpötila. Etyleeniglykolipohjaiset nesteet ovat yleisiä lämmönsiirtosovelluksissa, joissa lämmönsiirtonesteen lämpötila voi olla alle 0℃.

Propyleeniglykoleja käytetään tavallisimmin sovelluksissa, joissa vaaditaan jäädytyssuojan lisäksi alhainen akuutti oraalitoksisuus - ts. kosketus juomaveteen tai vesistöihin ovat mahdollisia. Joillakin alueilla propyleeniglykolien käyttöä tarvitaan paikallisten säädösten vuoksi. Propyleeniglykolipohjaisia nesteitä käytetään laajasti myös elintarvikkeiden jalostussovelluksissa, vaikka etyleeniglykolipohjaisten nesteiden käyttö on joissakin tapauksissa mahdollista.

Lämmönsiirtonestettä valitessa on tärkeää ottaa huomioon useita seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa nesteen valintaan. Yksi merkittävimmistä on paikallinen lainsäädäntö, joka saattaa sanella valittavan nesteen. Myös lämmönsiirtonesteen käyttökohde saattaa rajata joko etyleeni tai propyleeniglykolin vaihtoehtojen ulkopuolelle.