Neutra - 10 vinkkiä parempaan talli-ilman laatuun

Artikkeli

Siellä missä on eläimiä, on myös niiden jätöksiä ja niistä aiheutuvaa hajua. Ikävät hajut saattavat vaikuttaa naapurisuhteisiin, unohtamatta niiden aiheuttajan vaikutusta ihmisten ja eläinten terveyteen. Eritteistä vapautuneet yhdisteet, urea ja ammoniakki, ovat syövyttäviä ja voivat aiheuttaa sekä kaviovammoja että nostaa eläimen riskiä sairastua keuhkokuumeeseen. Lanta sisältää myös monia loisia, bakteereita ja viruksia, jotka aiheuttavat sairauksia eläimille ja ihmisille. Vähentämällä tilan hajuja, vaikutat positiivisesti hevosten terveyteen ja sen myötä parannat myös niiden suorituskykyä.

1. Riittävä tila

On tärkeää varmistaa, että hevosilla on riittävästi tilaa sekä ulkona että sisällä. Kun hevoset joutuvat olemaan pitkään sisällä vaihtelevan sään tai kylmän talven vuoksi, tilan tarpeen merkitys kasvaa. Hyvällä säällä taas on tärkeää, että hevoset saavat olla mahdollisimman paljon ulkona ja liikkua vapaasti. Ylikuormitetut kaviot keräävät lantaa, haisevat ja kuivuvat nopeammin. Usein ilmanvaihtojärjestelmäkään ei toimi optimaalisesti, jos tilaa ei ole riittävästi.

2. Puhdistusrutiinit

Mitä enemmän eritteitä hevosista kertyy, sitä huonommin ilmanvaihto pystyy puhdistamaan ilmaa ja sitä pahemmaksi haju pääsee kasvamaan. Säännöllinen puhdistus on paras tapa hallita hajujen määrää. Karsinoiden siivous kaksi kertaa päivässä ja suurempi siivous viikoittain riittää useimmiten. Oikeanlaisen puhdistuksen myötä myös desinfiointiaineet toimivat parhaiten ja vähentävät sairastumisia. Hyvä vedenpoisto helpottaa myös karsinoiden pesemistä.

3. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden ero

Usein ajatellaan, että desinfiointiaineet, kuten valkaisuaine, toimivat, vaikkei desinfioitavaa pintaa puhdistettaisi. Näin ei kuitenkaan ole. Desinfiointiaineiden on toimiakseen päästävä käsiksi bakteereihin ja viruksiin, jotka aiheuttavat sairauksia ja hajua. Ne eivät itsessään poista ulosteesta tai virtsasta aiheutuvaa hajua. Puhdistusta ja desinfiointia varten on käytettävä pinta-aktiivista pesuainetta lian ja lannan hajottamiseksi ennen desinfiointiaineen levittämistä. Jokaisella desinfiointiaineella on oma vaikutusaikansa, jonka se tarvitsee tappaakseen bakteerit ja virukset ennen aineen huuhtelua.

4. Lannan kompostoiminen

Lannan hajoamisesta syntyy hajuja, kun lannan seassa ei ole tarpeeksi happea. Oikein kompostoituna hajoava lanta on kuitenkin hajutonta. Lannan asianmukaisen kompostoinnin avulla lanta hygienisoituu ja sen arvokkaat ravinteet eivät karkaa ympäristöön, vaan ovat kasvien käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. Kompostoitumisprosessia voidaan edistää lisäaineella.

5. Asianmukainen ilmanvaihto

Hyvin suunnitellulla tilalla on ilmanvaihtojärjestelmä hajujen muodostumisen estämiseksi. Nämä järjestelmät vaihtelevat passiivisesta ilmavirrasta, jossa hyödynnetään ikkunoita ja nostettavia seiniä sekä kattoa, aina ilmanvaihtojärjestelmiin ja tuulettimiin asti. Ilmanvaihtojärjestelmää suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon tilassa olevien eläinten lukumäärä. Tämä on erityisen tärkeää ajatellen kylmää säätä, jolloin ilmanvaihtoa pienennetään lämmön säästämiseksi. Tallitilan ovia ja ikkunoita tulisi pitää auki aina kun mahdollista. Suomen ilmastossa ulkoilua joutuu rajoittamaan, jolloin hevoset ovat sisätiloissa jopa 12-22 tuntia päivässä.

Tallitilojen ammoniakkipitoisuuksien testaamista kannattaa myös harkita hevosen hengitysilman laadun muutosten seuraamiseksi. Ilman koneellista ilmanvaihtoa olevissa talleissa talli-ilma on yleensä heikoimmillaan aamulla, kun ikkunat ja muut aukot ovat olleet suljettuina ja hevosten virtsaa imeneitä kuivikkeita ei ole vielä vaihdettu. Toisin sanoen, hevoset ovat viettäneet karsinoissa koko yön heikoimmassa ilmanlaadussa ja nukkuessaan vielä maanneet lähinnä haitta-aineiden päästölähdettä,virtsaa imenyttä kuiviketta.

6. Riittävä määrä kuiviketta

Käyttämällä kuivikkeita, kuten olkia tai sahanpuruja, voi vähentää hajua merkittävästi. Käytettävän kuivikkeen tulisi olla mahdollisimman imukykyistä, mutta samalla mahdollisimman pölyämätöntä. Imukykyiset kuivikkeet luovat viihtyisän ja terveellisen ympäristön hevosille. Kuivikkeen päälle voidaan sirotella lisäksi ammoniakkipäästöjä sitovaa lisäainetta, joka parantaa tallin ilman laatua merkittävästi. Se myös samalla nopeuttaa lannan kompostoitumista.

7. Pestäviä pintoja, aina kun mahdollista

Vaikka puu näyttää mukavalta ja on käytössä edullista, se imee hajuja eikä sitä ole helppo desinfioida kunnolla. Riippumatta siitä, kuinka hyvin huokoiset pinnat puhdistetaan, ne imevät ajan myötä hajuja, joita ei pysty poistamaan. Puu kerää myös bakteereja ja viruksia, jotka voivat aiheuttaa sairauksia. Tämän vuoksi on tärkeää pitää huolta, että kaikki puupinnat on maalattu hyvän pestävän pinnan aikaansaamiseksi. Muita vaihtoehtoja puupinnalle ovat betoni, ruostumaton teräs ja muovi.

8. Karsinan haravoiminen

Hevosen munuaiset säätelevät tarkkaan nestetasapainoa. Hevonen juo keskimäärin 20 - 50 l vettä päivässä, joskus jopa 60 l. Vedenkulutuksen ollessa suurta, on myös virtsan määrä suurempi. Veden tarpeeseen ja virtsaneritykseen vaikuttavat myös runsas valkuaisen, natriumin ja kaliumin saanti ruokinnassa. Hevonen ulostaa normaalisti noin 5 - 15 kertaa päivässä. Virtsan määrää on vaikeampi arvioida karsinan märkyyden vuoksi. Useimmat eläimet käyttävät tarpeilleen tiettyä aluetta, mikä aiheuttaa lannan kertymistä. Haravoimalla karsinoita lantakasojen ja virtsan hajottamiseksi, lanta ja virtsa kuivuu ja haju vähenee.

9. Lisäaineiden hyödyntäminen

Kuivikkeen ominaisuuksia voidaan myös parantaa kuivikkeelle tarkoitetuilla lisäaineilla, jotka parantavat kuivikkeen kykyä sitoa kosteutta ja estää ammoniakkikaasuja. Tallitilojen säännöllinen puhdistaminen, hevosten riittävä ulkoilu ja oikeanlaiset kuivikkeet vähentävät hajujen terveyshaittoja. Hajuhaitoista on kuitenkin vaikea päästä kokonaan eroon ilman apuaineita. Olkipellettiä, puruja, kutterinpuruja, purupellettiä tai olkia käyttävät tallit sekä huonon ilmanvaihdon omaavat tallit ovat potentiaalisia lisäaineiden käyttäjiä. Lisäaineiden käyttöä on tutkittu useilla suomalaisilla hevostalleilla erinomaisin tuloksin.

10. Rehu

Hevoselle tulisi tarjota mahdollisimman laadukasta ravintoa. Hyvän hengitystieterveyden varmistamiseksi hevosten ruokinnan tulisi perustua pölyttömiin rehuihin. Tasapainoisen ruokavalion tulisi tuottaa tarpeeksi antioksidantteja, jotka ovat tärkeitä hengitysteiden ja keuhkojen toiminnalle. Heinä olisi hyvä liottaa vedessä noin 20 minuutin ajan ennen syöttämistä pölyn vähentämiseksi. Rehun proteiinipitoisuus ei saa myöskään olla liian korkea. Liian suuri proteiinimäärä lisää urean määrää virtsassa, minkä seurauksena karsina on kosteampi ja haisevampi.

Tallin ilmanlaadusta huolehtiminen on tärkeä osa hevosten hyvinvointia. Pohjois-Euroopan ilmastossa hevoset joutuvat usein viettämään paljon aikaa sisätiloissa. Ammoniakkipäästöt, pöly ja home ärsyttävät niin hevosten kuin ihmistenkin hengitysteitä ja ovat terveydelle haitallisia pitkittyneessä altistuksessa. Yhteenvetona todettakoon, että hajujen torjunnassa on tärkeintä kunnollinen puhdistus, ilmanvaihto ja puhtaat kuivikkeet. Parhaaseen lopputulokseen päästään käyttämällä säännöllisesti virtsan ammoniakkipäästöjä sitovaa lisäainetta, joka parantaa tallin ilmanlaatua merkittävästi.

Haluatko oppia lisää talli-ilman laadun vaikutuksista hevosesi terveyteen? Lataa artikkeli >>