Käyttöturvallisuustiedote- ja pakkausmerkintäpalvelut

Käyttöturvallisuustiedote on kemikaalien toimitusketjun tärkeä asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön. 

Käyttöturvallisuustiedotteen sisällöstä ja muodosta säädetään EU asetuksen N:o 1907/2006 artiklassa 31 sekä asetuksen liitteessä II (REACH). Tiedotteessa ja pakkausetiketissä ilmoitettavia kemikaalin luokitus- ja merkintätietoja säädellään EU asetuksella N:o 1272/2008 (CLP).

Kemikaalikaupan pitkäaikaisena asiantuntijana Algol Chemicalsilla on vahva osaaminen kemikaaliturvallisuudesta sekä perinpohjainen kemikaalilainsäädännön tuntemus. Olemme kerryttäneet vuosikymmenien kokemuksen käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnasta, käytöstä ja jakelusta kemikaalien toimitusketjussa. Toimitamme jakelemiemme tuotteiden osalta käyttöturvallisuustiedotteet asiakkaillemme veloituksetta. Tämän lisäksi kyseiset dokumentit ovat saatavilla verkkokaupastamme vuorokauden ympäri.

Kasvaneen kysynnän ansiosta tarjoamme seuraavia palveluita lain määrittelemän velvollisuutemme lisäksi:

  • Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen (asiakkaan omat sekoitukset ja private label -tuotteet).
  • Käyttöturvallisuustiedotteiden kääntäminen EU-kielille.
  • CLP-luokitusten ja merkintöjen laatiminen ja tarkastaminen.
  • Mallietikettien laatiminen aineille ja seoksille.
  • Tuotekohtaiset turvaohjekortit kemikaalien käyttöpaikoille. 

Lue aiheesta lisää Tukesin Kemikaalineuvonnan sivuilta.

Ota yhteyttä

Päivi Autiovuori

HSEQ Team Leader

+358 50 588 0488

paivi.autiovuori@algol.fi