Kohti vastuullisempaa ja ympäristötietoisempaa kemikaalien toimitusketjua

Artikkeli

Algol Chemicalsilla on kemikaalijakelijan roolissa ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa ja edistää kestäviä käytäntöjä koko toimitusketjussa. Tässä artikkelissa avaamme kemikaalijakelijan monipuolista roolia, ja kerromme kuinka me olemme vastanneet tähän haasteeseen.

Tuoteportfolion laajentaminen vihreillä vaihtoehdoilla

Kemikaalijakelijan keskeinen tehtävä on tuotevalikoiman harkittu rakentaminen. Valitsemalla strategisesti vihreämpiä ja kestävämpiä kemikaaleja, luomme perustan ympäristöystävällisemmille teollisuuskäytännöille. Algol Chemicalsilla näemme itsemme mahdollistajina vihreämmälle tulevaisuudelle, jossa tarjoamamme tuotteet auttavat asiakkaita tekemään kestäviä valintoja.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen näkyy jatkuvasti laajenevassa valikoimassamme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Olemme lisänneet portfolioomme innovatiivisia tuotteita, kuten UPM BioMotion™ Renewable Functional Filler (RFF), joka on mm. muovi- ja kumisovelluksiin soveltuva biopohjainen funktionaalinen täyteaine.

Olemme edelläkävijöitä biopohjaisen ja uusiutuvan ammoniakin sekä ammoniakkiveden toimituksissa Pohjoismaissa. Massatasapainoon perustuva toimitusketjun hallinta noudattaa ISCC PLUS -sertifiointijärjestelmää ja vahvistaa sitoutumistamme kestäviin käytäntöihin.

Yhteistyö vastuullisen tulevaisuuden puolesta

Kemikaalijakelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöystävällisempien tuotteiden kehitykseen tekemällä yhteistyötä valmistajien kanssa. Keräämällä arvokasta asiakaspalautetta vihreämpien kemikaalien kysynnästä, osallistumme aktiivisesti innovaatioiden ajamiseen kohti kestävää kehitystä.

Sitoutumisemme tarkat ympäristökriteerit täyttävien tuotteiden jakeluun ei ainoastaan luo kysyntää vaan kannustaa myös valmistajia panostamaan ympäristöystävällisten vaihtoehtojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Yhteistyö tuottaa innovatiivisia kemikaaleja, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät kestävää kehitystä eri teollisuudenaloilla.

Toimitusketjun läpinäkyvyys on toinen tunnusmerkki onnistuneelle jakelijan ja valmistajan väliselle kumppanuudelle. Algol Chemicalsilla olemme sitoutuneet ylläpitämään läpinäkyvää arvoketjua sekä seuraamaan ja välittämään tietoa kemikaalien alkuperästä, koostumuksesta ja tuotantoprosesseista. Tämä antaa asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka tukevat heidän vastuullisuustavoitteitaan.

Pyrimme arvioimaan tuotantoa harjoittavia tavarantoimittajia vastuullisuusnäkökulmasta varmistaen, että he täyttävät vaatimuksemme. Sitoutumuksemme eivät rajoitu pelkkään tuotedokumentaatioon, vaan kattaa myös yritysvastuun ja eettiset käytännöt.

Laaja palveluvalikoima asiakkaillemme

Kemikaalijakelijat eivät ole pelkästään tuotteiden toimittajia, vaan myös kestävien käytäntöjen kouluttajia ja edistäjiä. Koulutamme asiakkaitamme kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Tarjoamme myös tietoa oikeista käsittely-, varastointi- ja hävityskäytännöistä sekä korostamme ympäristöystävällisten kemikaalien lukuisia etuja.

Vastuulliset ratkaisut logistiikassa ja pakkauksissa

Tehokkuus logistiikassa ja kuljetuksissa on olennaisen tärkeää ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Algol Chemicalsilla pyrimme tekemään valintoja polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi.

Vähentääksemme pakkausjätteen ympäristövaikutusta, kierrätämme pakkausmateriaaleja. Tänä vuonna olemme myös lisänneet IBC-pakkausten uudelleenkäyttöä.

Sertifikaatit ja alan järjestötoiminta

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen kulkee käsi kädessä tunnustettujen ympäristö- ja turvallisuussertifikaattien ja -standardien noudattamisen kanssa. Tämä takaa, että asiakkaamme käyttävät tuotteita, jotka täyttävät korkeat kestävyys- ja turvallisuuskriteerit.

Olemme mukana kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmassa. Vuonna 2023 EcoVadis, maailman suurin vastuullisuusluokittelija, myönsi Algol Chemicalsille Gold-tason luokituksen. Olemme jo vuodesta 1993 ottaneet käyttöön ISO-johtamisjärjestelmiä parantaaksemme toiminnan tehokkuutta, vähentääksemme riskejä, parantaaksemme tuotteiden laatua, varmistaaksemme turvallisuuden ja ympäristövaatimusten noudattamisen sekä osoittaaksemme sitoutumisemme vastuullisiin ja kestäviin käytäntöihin.

Yhteistyö toimialajärjestöjen kanssa ja osallistuminen kestävän kehityksen aloitteisiin ovat tärkeitä osia vastuullisuus-strategiassamme. Puolustamalla kestäviä käytäntöjä kemikaalien jakelualalla, osallistumme laajempiin alan pyrkimyksiin ja teemme yhteistyötä samanhenkisten organisaatioiden kanssa ajaaksemme merkittävää muutosta.

Vastuullisuustavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen

Vastuullisuustavoitteemme tarjoavat selkeän suunnitelman toimenpiteille ja aloitteille, jotka edistävät parempaa tulevaisuutta. Ne ovat linjassa kansainvälisten viitekehysten, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, kanssa ja kattavat monenlaisia ​​alueita ympäristönsuojelusta sosiaaliseen tasa-arvoon ja talouskasvuun. Olemme sitoutuneet luomaan hyvinvoivan ja toimivan työyhteisön, varmistamaan energian ja resurssien kestävän käytön sekä jatkuvasti parantamaan toimintamme laatua.

Yhteenvetona voimme todeta, että olemme Algol Chemicalsilla sitoutuneet  toimimaan vihreämmän tulevaisuuden puolesta. Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja, teemme yhteistyötä innovaatioiden edistämiseksi, ylläpidämme läpinäkyvyyttä ja tarjoamme kattavia palveluita asiakkaillemme. Vastuullisuus on meille missio, jota toteutamme jokaisella toimintamme osa-alueella. Yhdessä rakennamme vihreämpää ja vastuullisempaa huomista.

Lisätietoja

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, p. +358 50 588 0488

Lue lisää Algol Chemicalsin vastuullisuustyöstä

Tagit:  Vastuullisuus