Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään?

Artikkeli

Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä rooli Euroopan taloudessa. Kotitalous- ja ammattipuhdistusaineiden sekä hygieniasektorin arvon arvioitiin olleen 35,9 mrd € vuonna 2017. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna syntyi 1,4 prosentin verran. Jatkossa kasvun odotetaan olevan noin 1,2% luokkaa vuoteen 2021 saakka.

 

Pesuainekauppa_2017

Kuluttajakaupan osuus Euroopan pesu- ja puhdistusainekaupasta oli 28,6 mrd €, joka vastaa noin 80% koko kaupan arvosta. Liki puolet kuluttajakaupasta syntyi pyykinpesuaineista (47,3%); loput jakaantui tasaisemmin pinnanhoito- (21,2%) ja tiskiaineiden (15,4%) sekä kunnossapitotuotteiden (13,8%) kesken. Ammattilaistuotekaupasta (7,3 mrd. €) suurimman, liki neljänneksen osuuden vei terveydenhuolto (24,1%), jonka perässä noin viidenneksen osuudella ruoka-, juoma- ja maatalousteollisuus (19,7%) sekä keittiö- ja catering-sektori (19,3%). Viimeinen viidennes jakaantui rakennushuoltoon (11%) ja pesuloihin (8,9%).

Trendit 2018

Pesu- ja puhdistusainemarkkinassa on eroteltavissa kolmentyyppisiä trendejä, jotka liittyvät elämäntapaan, itse tuotteisiin sekä markkinaan.

Muuttuneet kulutustottumukset, kuten verkkokaupan kasvu, ovat muuttaneet kuluttajien odotuksia. Terveellinen elämäntapa on pikemminkin standardi kuin poikkeus ja sitä kautta myös kodin hygienian merkitys on kasvanut. Kuluttajat pitävät puhdasta kotia ja siistejä vaatteita liki yhtä tärkeinä kuin terveyttä. Sukupuoliroolien rajojen hämärtyessä miehet osallistuvat entistä enemmän kodin puhdistukseen ja -hoitoon. Samalla mukavuudenhalu on kasvanut ja kilpailu helposti annosteltavien puhdistusaineiden välillä on kiristynyt. Ympäristöä kohtaan kasvaneen huolen myötä kylmäpesun suosio on lisääntynyt, joka edellyttää pesuaineilta tehokkaampia ominaisuuksia matalammissa lämpötiloissa.

Pyykin valkaisun edelle on ajanut raikas tuoksu ja tiivisteet ovat vähitellen ohittamassa pulverit niin tiskiaineissa kuin pyykinpesussakin. Tiivistäminen on kaiken kaikkiaan trendi, joka koskee myös tuotteen pakkaamista, raaka-aineita ja jälleenmyyntiä. Vahvimmin tiivistämiseen ohjaavia asioita ovat ympäristönäkökohdat sekä pyrkimys kestävämpiin ratkaisuihin. Etelä-Euroopassa pesu- ja puhdistusaineiden ekologisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota kuin skandinaviassa. Tuotteen ekologisuus tarkoittaa kuluttajalle ensisijaisesti kierrätettävää tai kierrätysmateriaaleista valmistettua pakkausta, mutta myös alhaisissa lämpötiloissa toimivia sekä ympäristölle vahinkoa aiheuttamattomia tuotteita.

Markkinoiden kehitystä tarkasteltaessa voidaan havaita, että pesu- ja hygieniatuotteiden myynti kasvaa vahvimmin Latinalaisessa Amerikassa jättäen jälkeensä kehittyneet markkinat Euroopan ja Pohjois-Amerikan, joissa markkinat ovat jo varsin saturoituneet ja mahdollisuudet kasvuun ovat rajalliset. Private label tuotteet levittäytyvät yhä laajemmin kehittyville markkinoille vähittäiskaupan ryhmittymien kautta.

Euroopan markkinoilla itse markkinan kasvattaminen on miltei mahdotonta, joten kilpailussa pysyäkseen on siis pystyttävä todentamaan tuotteen ympäristöjalanjälki sekä pyrittävä madaltamaan tätä jalanjälkeä tuotteen koostumusta, pakkausta ja kuljetusvalintoja muokkaamalla. Samalla tuotteen käytön tulee olla helppoa ja sen avulla tulee saada erinomaisia tuloksia - vähintään yhtä hyviä kuin vähemmän ympäristöystävällisellä vaihtoehdolla. Yksi tapa todentaa tuotteen ympäristöystävällisyyttä on hakea tuotteelle ympäristömerkki.

Lähteet: Euromonitor, AISE