Rahtivalmistus

Kemialliset sekoitteet ja laimennukset 

Tarjoamme asiakaskohtaisia, räätälöityjä kemikaalien pakkauspalveluja. Nämä sopimuspalvelut käsittävät pakkaustyön, etikettien suunnittelun ja hankinnan sekä itse pakkausten etiketöinnin, lavoituksen ja varastoinnin. 

Pakkauspalveluiden lisäksi tarjoamme kemiallisten sekoitteiden ja osavalmisteiden (Pre-mix) rahtivalmistusta (Toll manufacturing). Kemikaalien varastointi ja pakkausalueemme käsittää useita eri kokoisia varastointisäiliöitä. Moderni sekoitus- ja pakkauslaitteistomme kykenee vastaamaan joustavasti asiakkaiden erilaisiin sekoitus- ja pakkausvaatimuksiin. 

Toimintamme on ISO-sertifioitu ja kaikessa työssämme noudatamme paitsi korkean tason turvallisuusstandardeja myös REACH- ja kemikaalilainsäädännön asettamia vaatimuksia. 

Voit etsiä tuotteitamme alla olevan tuotehaun kautta.