Energiantuotanto

Ratkaisut energiantuotannon ja ympäristönsuojelun kohteisiin

Portfoliomme pitää sisällään laajan valikoiman tuotteita savu- ja pakokaasujen puhdistukseen, jätevesien hallintaan sekä öljyllä saastuneiden maa-alueiden ja vesien puhdistukseen.

Savukaasujen puhdistus

Liikenteen ja teollisuuden pako- ja savukaasujen puhdistusvaatimukset ovat tiukentuneet viime vuosina merkittävästi. Ilmansaasteet, kuten typpi- ja rikkioksidipäästöt, aiheuttavat muun muassa hengityselinsairauksia ja ilmakehän happamoitumista. Algol Chemicals edesauttaa elämänlaatua ja ympäristön tilaa toimittamalla kemikaaleja niin pieniin kuin suuriinkiin käyttökohteisiin. 

Käyttökohteita on muun muassa:

  • typenoksidien vähentäminen liikenteen ja polttolaitosten savukaasuissa: ammoniakkikaasu
  • Kvarntorpin tuotantolaitoksessa valmistamamme ammoniakkivesi
  • urealiuokset
  • hapot, emäkset, neutralointikemikaalit. 

 

Voit etsiä tuotteitamme alla olevan tuotehaun kautta.