Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa?

Artikkeli

Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan olivat suuret. Seminaarin esityslista sekä tuote-esittelyt huikuivat kestävyyttä, uusiutuvia raaka-aineita, alhaisia ​​VOC-yhdistepitoisuuksi ja vähäistä hiilijalanjälkeä. Todellisuudessa kuitenkin vain harvat yritykset esittivät olemassa olevia ympäristöystävällisiä tuotteita.

Kestävyys, alhaiset päästöt, kiertotalous ja uusiutuvat raaka-aineet ovat ehdottomasti kuumia aiheita pinnoitusteollisuudessa. ECS-seminaarin osallistujat mainitsivat kestävyyden kolmanneksi suurimmaksi tutkimus- ja kehitystyönajuriksi. Tärkein kestävän kehityksen motivaattori oli vastuu planeettastamme ja ihmiskunnasta (55%), jota seurasi asiakkaiden aihetta kohtaan osoittama kysyntä (46%). Pinnalla olevista asetuksista enemmistö katsoi REACH-asetuksen olevan selkeä numero yksi (68%), jonka perässä tulivat biosididirektiivi (26%) ja ympäristömerkki (23%). 

ECS-seminaarin puhujien perusteella täysin ympäristöystävälliset pinnoitteet ovat edelleen unelma, mutta realistinen sellainen. Monet yritykset kehittävät jo vihreämpiä tuotteita perinteisten tuotteiden vastineeksi. Näiden tuotteiden käyttöönotto on helppoa eivätkä ne vaadi muutoksia prosessiin. Haasteena on kuitenkin korvata pääosa pinnoitteen raaka-aineista ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla vaikuttamatta tuotteen ominaisuuksiin.

Vastineena LEED: n ja Energy Star -järjestön avauksiin ympäristöystävällisyyden nostamisesta yhdeksi merkittävistä rakentamisen päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä, Euroopan unioni otti helmikuussa 2003 käyttöön ensimmäisen vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin (RoHS). Asetuksella edistettiin valittujen raskasmetallien, kuten lyijyn, kadmiumin ja kuusiarvoisen kromin poistamista tuotteista eri puolilla maailmaa. Vuonna 2013 LEED esitteli sääntelyohjelmansa 4. version, joka lisää rakennusten ja toiminnan avoimuutta ja vastuullisuutta. LEED v4 asettaa uudet standardit rakennusmateriaalien ja -käytäntöjen avoimelle julkaisulle. Näiden avulla tulevaisuuden ympäristöystävällisen rakentamisen laatu voidaan varmistaa. Nykyään Living Building Challenge on tullut yhdeksi alan edistyksellisimmistä sertifiointiohjelmista, joka edellyttää kestävän rakentamisen käytäntöjen ja tuotevaatimusten noudattamista.

Kiristyvistä säännöksistä johtuvien muutosten lisäksi monet yritykset laativat itselleen kestävän kehityksen tavoitteita ja toteuttavat ympäristöaloitteita liiketoimintakäytännöissään. Esimerkiksi johtavat maalin tuottajat pyrkivät minimoimaan jätteen määrää ja parantamaan laitteistojen energiatehokkuutta minimoimalla jakelureittien polttoaineen kulutusta; käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita, kuten soija- ja auringonkukkaöljyä; korvaamalla perinteisiä pakkauksia kierrätettävillä vastineilla sekä ottamalla biodieselin käyttöön jakeluautoissaan. 

Ympäristöystävällisten pinnoitteiden viime aikainen teknologinen kehitys on tuonut markkinoille myös uuden sukupolven tuotteita, jotka tarjoavat entistä kestävämmän pinnan ja huippuluokan esteettisyyden sekä helpon käytettävyyden. Joissakin ympäristöystävällisissä maaleissa on myös mikrobien kasvua estäviä lisäaineita, jotka estävät homeen syntymisen ja edesauttavat puhtaan ulkonäön säilymisen pidempään. Ne estävät tahrojen tunkeutumisen paremmin kuin markkinoilla olevat keraamiset pinnoitteet, estävät palojälkien syntymistä sekä kestävät toistuvia pesuja ja maalipinnan kulumista. Nämä ominaisuudet tekevät uusista pinnotteista erinomaisia kovaa kulutusta vaativilla alueilla, kuten liikenteessä ja tehdasalueilla. Pinnoitteita, jotka sisältävät vähäisen määrän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (​​VOC) päivitetään ja parannetaan jatkuvasti. Onkin odotettavissa, että tuotteiden ominaisuudet paranevat tulevaisuudessa entisestään tiukentuvien VOC-määräysten ja kuluttajien kysynnän ansiosta.

Ympäristölainsäädännön muutosten myötä pinnoite valmistajien on keskityttävä kehittämään tuotteita, jotka eivät ainoastaan ​​täytä asetuksia, mutta myös täyttävät asiakkaiden suorituskykyvaatimukset. VOC-määräysten jatkuvasti muuttuvan luonteen vuoksi erilaiset standardit edellyttävät, että maalit ja pinnoitteet on valmistettu noudattamaan kaikkein rajoittavimpia, voimassa olevia VOC-määräyksiä. Tämä merkitsee sitä, että koska sääntöjen noudattamista koskevat edellytykset muuttuvat jatkuvasti ja tulevat tiukemmiksi, tietyn tyyppiset maalit alkavat kadota myymälöistä, ​​ja uudet maalistandardit tulevat hyväksyttäviksi kaikkialla. 

Algol Chemicalsilla kestävyys on yksi toimintaamme ohjaavista periaatteista; pyrimme jatkuvasti kehittämään liiketoimintaamme vähemmän ympäristöämme kuormittavampaan ja kiertotaloutta tukevaan suuntaa. Kevään 2019 aikana olemme keränneet kestävää kehitystä tukevat pinnoitesegmentin tuotteemme “vihreä laatikko”-konseptin alle. Konseptin avulla haluamme tukea asiakkaidemme pyrkimyksiä kohti ympäristöystävällisempiä tuotteita.