Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla?

Artikkeli

Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia erilaisia kemikaaleja, mutta vain pieni osa käsittelyliuokseen lisättävistä ja siinä käytetyistä kemikaaleista siirtyy valmiiseen tuotteeseen. Suhteettoman suuri osa pintakäsittelyprosessia varten ostetuista kemikaaleista häviääkin vaarallisen jätteen hävittämisen yhteydessä. Hävikin arvo sekä jätteenkäsittelyyn liittyvät käsittely- ja hävityskulut rasittavat käyttökatetta ja tuottavuutta merkittävästi.

Pintakäsittelyssä tarvitaan yhden osan käsittelyä varten suhteettoman paljon prosessivettä. Sitä käytetään osan puhdistamiseen ja valmisteluun sekä käsittelyliuoksen laimentamiseen, ylläpitämiseen ja huuhteluun. Veden hinnan ja käsittelykulujen ollessa jatkuvassa nousussa, kiinnostus uusien käytännöllisten vedenkäyttöä vähentävien ja prosessivettä kierrättävien tapojen etsimiseen on kasvanut.

Ihannetapauksessa käsittelyliuoksesta ei häviäisi nestettä ollenkaan käsiteltävää kappaletta poistettaessa ja kemikaalihävikki rajoittuisi vain niihin kemikaaleihin, joita tarvitaan pintojen puhdistamiseen ja esikäsittelyyn tai halutun pinnoitteen tai pintakäsittelyn tuottamiseen. Monet keksijät ja suunnittelijatiimit kautta maailman ovat pyrkineet ratkaisemaan ongelman ja kehittäneet erilaisia hapon regenerointimenetelmiä, joilla käytettyä happoa saadaan otettua talteen ja happopitoisuus saadaan pidettyä vaaditulla tasolla.

Joillakin kehitetyistä menetelmistä käytetystä haposta saadaan otettua talteen jopa 95 %, mutta prosessien käyttöönoton edellyttämät investoinnit ovat usein liian suuria pienille ja keskisuurille metallipajoille. Talteenoton ja hävittämisen etuja ja haittoja onkin harkittava huolellisesti taloudellisen ja ympäristön kannalta optimoidun ja pitkällä aikavälillä toimivan ratkaisun löytämiseksi.

Tarvitsisitko sinä arvokkaita vinkkejä siitä, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon valittaessa jäteveden hävittämisen ja talteenoton tasapainottamista?