Mikä on UFI-tunniste ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan?

Artikkeli

 

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa EU-asetusta (CLP) on uudistettu. Uudistus tuo mukanaan uusia tietovaatimuksia ja ilmoitusvelvollisuuksia yrityksille, jotka valmistavat, tuovat EU-alueelle tai sekoittavat jatkokäyttöön ihmiselle vaarallisia seoksia.

Vuoden 2021 alusta on astunut voimaan velvoite yleiseurooppalaisesta myrkytystietokeskusilmoituksesta eli PCN-ilmoituksesta (Poison Centre Notification).

Ilmoituksella kansalliset myrkytystietokeskukset saavat ajantasaista tietoa kemikaaliseosten ominaisuuksista ja vaaroista. Seoksilla on käytössä yksilölliset koostumustunnisteet eli UFI-tunnisteet.

UFI-tunniste (Unique Formula Identifier) on terveydelle vaaralliseksi tai fysikaalisten vaikutusten perusteella luokiteltujen seosten tunnistamiseksi käyttöön otettu yksilöity koostumustunniste. Myrkytystapauksissa tunnisteella merkittyjen seosten koostumus voidaan yksiselitteisesti liittää potilaiden hoitamista varten tarvittaviin tietoihin.  

UFI-tunniste on 16 merkkinen numero/kirjainyhdistelmä. UFI-tunnisteen tulee olla varoitusetiketissä tai selkeästi luettavissa sen välittömästä läheisyydestä. Tunniste voidaan painaa suoraan seoksen pakkaukseen tai liittää erillisellä tarralla, kunhan varoitusetiketin käyttöä koskevia yleisiä sääntöjä muun muassa selkeydestä ja pysyvyydestä noudatetaan.

Myrkytystietokeskuksille tehtävän ilmoituksen laatija luo UFI-tunnisteen ECHAn (Euroopan kemikaalivirasto) kotisivuilta löytyvällä sovelluksella. UFI-tunniste on maksuton, ja sen käyttö on tehty joustavaksi. Yritys voi esimerkiksi käyttää samaa UFI-tunnistetta toimitusketjussa, kunhan seoksen koostumus pysyy muuttumattomana tai luoda useampia UFI-tunnisteita samalle tuotteelle.

Vaarallisen seoksen ilmoitusvelvoitteen määräaika riippuu tuotteen loppukäyttäjästä.

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön myytävien seosten tiedot on ilmoitettava ja varoitusetiketteihin lisättävä UFI-tunniste 1. tammikuuta 2021 alkaen.

Teolliseen käyttöön tarkoitetut tuotteet

Teolliseen käyttöön myytävien seosten tiedot on ilmoitettava ja varoitusetiketteihin lisättävä UFI-tunniste 1. tammikuuta 2024 alkaen. 

Jos yritys on tehnyt markkinoilla olevasta tuotteesta kansallisen kemikaali-ilmoituksen ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia, uusien tietovaatimusten mukaiselle ilmoitukselle on siirtymäaikaa 1.1.2025 saakka. 

Me teemme Algol Chemicalsilla myrkytystietokeskusilmoituksia siirtymäaikojen puitteissa ja ilmoitamme UFI-tunnisteita toimitusketjussa sitä mukaa kun niitä on saatavilla.  UFI-tunnisteita on jo osassa käyttöturvallisuustiedotteista ja etiketeistä. 

Jos tarvitsette lisätietoja yrityksenne tuotteisiin liittyvistä tarpeista, voitte ottaa yhteyttä vastuumyyjäänne tai HSEQ-ostastomme asiantuntijoihin.

 

 
Tagit:  Kemianteollisuus

Ota yhteyttä

Päivi Autiovuori

HSEQ Team Leader

+358 50 588 0488

paivi.autiovuori@algol.fi