Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi?

Artikkeli

LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista rautaoksidia valmistavan pigmenttitehtaan toiminnan Ningbossa vuonna 2016. Viimeisimpien ympäristöstandardien mukaisesti suunniteltu tehdas sekä pigmenttien sekoitus- ja jauhantalaitos aloittivat tuotantonsa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

LANXESSin epäorgaanisten pigmenttien liiketoimintayksikkö tuottaa tehtaassa punapigmenttejä käyttäen LANXESSin kehittämää ja patentoimaa Ningbo Red-menetelmää. Menetelmä asettaa uudet standardit luonnonvarojen kestävälle käytölle ja pigmenttien laadulle rautaoksidipunaisen valmistuksessa . LANXESS valitsi nimen korostaakseen Ningbon merkitystä rautaoksidipigmenttiteollisuudelle. Se symboloi myös LANXESSin sitoutumista Kiinaan ja on samalla kiitollisuuden osoitus Ningbo Chemical Parkille heidän erinomaisesta tuestaan tehtaan suunnittelussa ja rakentamisen eri  vaiheissa.

LANXESSin mukaan uusi prosessi oli välttämätön monesta syystä, joista tärkeimpinä värispektrin laajuus ja ympäristönäkökohdat.

LANXESS käyttää maailman suurimmassa rautaoksidin tuotantolaitoksessaan Saksassa Laux-prosessia. Menetelmä tukee luonnonvarojen tehokasta käyttöä sekä optimoi kemiallisen reaktion tuottaman lämmön hyödyntämisen. Lopputuloksena saadaan korkealaatuisia punapigmenttejä, joiden värispektri on kuitenkin suppea voimakkaamman kellertävän pohjasävyn omaavissa punapigmenteissä. Pennimanin -prosessi auttaa tämän korjaamisessa tarjoamalla laajemman kellertävien punapigmenttien väriavaruuden. Ympäristönäkökohtien kannalta Penniman-prosessi ei ole kuitenkaan suositeltavin. Optimaalisen prosessin puuttuessa LANXESS päätti ottaa haasteen vastaan ja kehittää oman prosessin, joka ei tee kompromisseja laadun suhteen ja tukee kestävää kehitystä sekä maltillista luonnonvarojen käyttöä. 

Ningbo -prosessi on yksi kestävää kehitystä parhaiten tukevista prosesseista. Se integroi ensimmäisenä kattavan jätekaasun käsittelyn typen oksidien poistamiseksi. Lisäksi se vähentää merkittävästi haitallisten jätekaasujen syntymistä prosessin alusta alkaen hienostuneen valvontajärjestelmän ansiosta. Jäljelle jäävät jätekaasut muutetaan takaisin typpihapoksi monimutkaisessa järjestelmässä ja palautetaan sitten prosessiin raaka-aineena. Lisäksi prosessien optimoinnin, nykyaikaisen tuotantotekniikan ja lämmön talteenoton yhdistelmä vähentää merkittävästi energian tarvetta. Tehokkaan,  vedenkäsittelyjärjestelmän biologisen denitrifikaation, ultrasuodatuksen ja käänteisosmoosin ansiosta, prosessivesi voidaan palauttaa lähes kokonaan takaisin kiertoon.

Ympäristönäkökohtien lisäksi Ningbo-prosessi poikkeaa perinteisestä Penniman -prosessista tarkan reaktionhallinnan, muunnellun pigmentin lähtöainesynteesin ja yksittäisten prosessivaiheiden järjestyksen osalta. Lisäksi prosessi yhdistää saostusprosessin elementit natriumhydroksidin kanssa mahdollisimman korkean pigmenttilaadun saavuttamiseksi.

Ningbo-prosessin edut

Periaatteessa uudella parannetulla Ningbo-prosessilla voidaan valmistaa kaikki pigmenttisävyt kellertävimmistä keski-, ja tummanpunaisiin pigmentteihin. Prosessin erityisenä etuna on hyvin punainen, kellertävien punasävyjen spektri. Tätä väriskaalaa ei voida saavuttaa esimerkiksi Laux-prosessilla. LANXESSin uudella prosessilla valmistetuilla pigmenteillä on erittäin hyvä prosessikäyttäytyminen ja dispergoituvuus, joka tekee niiden käytöstä maaleissa ja pinnoitteissa erittäin houkuttelevaa. Sen avulla voidaan tuottaa pigmenttejä, jotka ovat punaisempia kuin mitkään muut tarjolla olevat rautaoksidipigmentit. 

Erittäin joustavan tuotantoprosessin ansiosta LANXESS kykenee kattamaan, paitsi Penniman Red- ja Copperasin prosessien klassiset kellertävät punapigmenttivalikoimat, mutta myös saavuttamaan uusia väriavaruuksia, joita ei ole aiemmin voitu valmistaa millään vakiintuneista menetelmistä.  Prosessin avulla saavutetuilla pigmenteillä on vahvempi punainen värikomponentti kuin millään muulla saatavilla olevissa pigmenteissä.

Ningbo Red pigmenttien käyttökohteet

LANXESSin Ningbo Red-prosessilla valmistettuja pigmenttejä käytetään pääasiassa maaleissa ja pinnoitteissa. Myös muut käyttökohteet ovat mahdollisia - mukaan lukien muovien, paperin ja rakennusmateriaalien värjäys.
Uudet pigmentit soveltuvat moniin teknisiin sovelluksiin, erityisesti erittäin puhtaita rautaoksideja ja kapeaa hiukkaskokojakaumaa edellyttäviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi katalyyseihin.

Algol Chemicals on LANXESSin rautaoksidipigmenttien pitkäaikainen jakelija Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. LANXESSin sitoutuminen kestävään kehitykseen tukee Algol Chemicalsin arvoja ja olemme innoissamme uusista punapigmenteistä.

 
Tagit:  Maalit Pinnoitteet