Asiakkaamme pitävät meistä

 

Uutinen 7.12.2017

Parantaaksemme palvelutasoamme suoritimme tänä syksynä ulkopuolisen tutkimuslaitoksen toimesta asiakastyytyväisyystutkimuksen satunnaisotannalla koko asiakaskantaamme.

Toteuttamalla tutkimuksen ulkopuolisen tahon toimesta halusimme varmistaa, että saamme mahdollisimman rehellisen ja rakentavan palautteen asiakkailtamme. Vastaukset kerättiin puhelinhaastatteluin ja verkkolomakkein. Tutkimustulosten mukaan pääosa asiakkaistamme on joko tyytyväisiä (42%) tai erittäin tyytyväisiä (48%) toimintaamme kokonaisuudessaan. 

Alla oleva sanapilvi edustaa adjektiiveja, joilla asiakkaamme kuvailivat meitä yrityksenä. Arvioitaessa toimintojamme erikseen, pärjäsimme parhaiten yrityskuvan, tuotteiden ja palveluiden innovatiivisuuden, paikallisuuden ja reklamaatioiden hoidon suhteen. Kehitettävää sen sijaan on hinta-laatusuhteessa, toimituksissa ja viestinnässä yleensä. Näihin asioihin tulemme keskittymään vielä paremmin tulevaisuudessa. 

 

AC_Customer_Satisfaction_Survey_2020_Adjectives