Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Uutinen 19.12.2022

Suoritimme tänä syksynä ulkopuolisen kumppanin toimesta asiakastyytyväisyyskyselyn satunnaisotannalla koko markkina-alueemme asiakkaista.

Toteuttamalla tutkimuksen ulkopuolisen tahon toimesta halusimme varmistaa, että saamme mahdollisimman rehellisen ja rakentavan palautteen asiakkailtamme. Vastaukset kerättiin puhelinhaastatteluin. Meillä on ilo todeta asiakastyytyväisyytemme kasvaneen huomattavasti. Netpromoottoripisteemme (NPS) oli 51, promoottorien määrän ollessa 59 % ja passiivisten määrän 34 %.

Asiakkaamme kuvailevat meitä ennen kaikkea luotettavaksi ja toimitusvarmaksi kumppaniksi. Saimme hyvää palautetta erityisesti myyntihenkilöstömme palveluasenteesta, teknisestä osaamisesta sekä tuotteidemme laadusta. Vastuullisuudesta saimme arvosanan 8,3 / 10. Tärkeimpinä vastuullisuusasioina pidettiin ympäristönäkökohtia.

Kyselyssä saamamme palautteen perusteella asiakkaamme toivovat, että kertoisimme lisää portfoliostamme, palveluistamme sekä tarjoaisimme lisää digitaalisia palveluita. Tulemme jatkossa keskittymään näiden asioiden kehittämiseen.

AC_Customer_Satisfaction_word-cloud_2022

Sanan koko viittaa mainintojen lukumäärään.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään yhtiössämme vuosittain.