Algol Chemicalsilta kotimainen ratkaisu tallien hengitysilman parantamiseksi

 

Uutinen 22.1.2019

Algol Chemicalsin kehittämä kuivikkeen lisäaine, Neutra, on hevostalleille tarkoitettu tuote, joka parantaa karsinoissa käytettävän kuivikkeen kykyä estää virtsan typen vapautumista hengitysilmaan ammoniakkina. Tämä kohentaa merkittävästi talli-ilman laatua neutralisoimalla haitallisia kaasuja hengitysilmasta. Tuote parantaa myös kuivikkeen kykyä sitoa kosteutta ja tehostaa lanta- ja kuivikeseoksen kompostoitumista.

Neutra koostuu mineraalien, ravintoaineiden, hajua poistavien yhdisteiden ja hivenaineiden yhdistelmästä. Se sitoo typpi-, rikki- ja fosforiyhdisteitä puskuroimalla virtsan pH:n luonnossa esiintyville mikrobeille suotuisalle alueelle. Tuote vähentää haitallisten ainesosien pääsemistä ilmaan ja parantaa näin talli-ilman laatua.

”Sopiva pH sekä ravinto- ja hivenaineet saavat lanta- ja kuivikejätteen kompostoitumaan tehokkaasti, jolloin arvokkaat ravintoaineet eivät karkaa ilmaan, vaan muuttuvat ravinnerikkaaksi humukseksi”, kertoo Algol Chemicalsin Business Development Manager Harri Latonen.

Neutra varmistaa biohajoavuuden olosuhteissa, joissa olennaiset kompostoinnin osat ovat puutteellisia.

”Tässä on suuri ero vaikka siihen, että käytettäisiin kalkkia. Kalkki tappaa mikrobitoimintaa ja estää luonnollista kompostoitumista”, Latonen sanoo.

Neutran käytöllä on huomattava vaikutus sekä hevosten että talleissa työskentelevien hyvinvointiin ja hengitystiesairauksien ennaltaehkäisemiseen. Hajujen aiheuttajiin kannattaa kiinnittää huomiota myös tallien viihtyvyyden näkökulmasta.

Kuivikkeiden imukykyisyydellä suora vaikutus talli-ilman laatuun

Algol Chemicalsin toteuttamassa Neutra-selvityksessä voitiin osoittaa, että kuivikkeen ominaisuuksia voidaan parantaa kuivikkeelle tarkoitetulla lisäaineella. Lisäaineen todettiin parantavan kuivikkeen kykyä sitoa kosteutta ja estää ammoniakkikaasuja. Selvityksessä oli mukana lähes 170 karsinaa kuudesta eri tallista.

Tulokset osoittivat, että suurin hyöty Neutran käytöstä on olkipellettiä, purua, kutterinpurua, purupellettiä tai olkea kuivikkeena käyttävillä talleilla. Erityisesti siitä hyötyvät matalat, painovoimaista ilmanvaihtoa käyttävät tallit, joissa raitis ilma ei kulje riittävästi.

Selvityksen perusteella voidaan sanoa, että kuivikkeiden puhtaudella ja imukykyisyydellä on suora vaikutus talli-ilman laatuun ja sitä kautta hevosten, tallityöntekijöiden ja harrastajien hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Lisätietoja

Harri Latonen, Business Development Manager, Algol Chemicals, puh. 040 733 7873.
Lue lisää Neutra-selvityksestä.

Algol Chemicals lyhyesti

Algol Chemicals yhdistää teollisuuden raaka-aineiden valmistajat ja asiakkaat, tarjoten samalla räätälöityjä toimitusratkaisuja, palveluita ja asiantuntemusta. Maailmanlaajuisten kumppanien Reach-rekisteröidyt tuotteet jaetaan asiakkaille paikallisista varastoista. Yhtiö tarjoaa palveluja yli 3 000 teollisuusyritykselle Skandinaviassa, Baltiassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Intiassa. Yhtiö kuuluu Algol-konserniin. www.algolchemicals.fi

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti ja 125 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä. Algol-konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 165 MEUR. Työllistämme noin 400 ammattilaista kymmenessä maassa. www.algol.fi