Algol Chemicalsille alan keskiarvon ylittävät pisteet laatu, turvallisuus ja ympäristöasioiden SQAS-arvioinnissa

Uutinen 29.11.2016

SQAS-arviointi on eurooppalaisille logistiikka-alan toimijoille ja kemikaalijakelijoille suoritettava laadun, turvallisuuden ja ympäristöasioiden huomioimisen arviointimenetelmä. Käytännössä arvioinnin kysymyksillä pyritään selvittämään, kuinka hyvin yritys toteuttaa Responsible Care -ohjelman periaatteita käytännön toiminnassaan.  Algol Chemicals sai vuonna 2016 suoritetussa arvioinnissa 90 pistettä sadasta, kun alan keskiarvo on noin 80 pistettä. Kaiken kaikkiaan arviointi on tehty Euroopassa jo 253 kemikaalijakelijalle.

Algol Chemicalsin toiminta erottuu edukseen alan keskiarvoista etenkin seuraavilla osa-alueilla 

 

ARVIOITU ALUE

SAAMAMME PISTEET (MAKS. 100)

ALAN KESKIARVOPISTEET

toiminnan lainmukaisuus

100

72

koulutus

100

93

riskinhallinta

98

82

jatkuva kehittäminen

92

74

yhteiskunnallinen vuorovaikutus

75

53

 - Ainoastaan reagointiherkkyys kriisitilanteissa sai hieman alan keskiarvoa alemman arvion 79 (alan keskiarvo 83). Aiommekin tänä vuonna kehittää reagointiherkkyyttämme muun muassa osallistumalla joulukuussa Hazard projektin pelastusharjoitukseen, laatu- ja ympäristöpäällikkö Maaret Karlsson Algol Chemicalsilta kertoo.

Lisätietoa:

Responsible Care ohjelman toteutuminen käytännössä
Hazard-projektin tavoittee