Lagertjänster

Vår kontrollerade leveranskedja sträcker sig från inköp till omsorgsfull packning och pålitliga transporter. Vi säkerställer att produkterna som vi levererar är säkra att hantera, transportera och använda. Stora volymer skapar kostnadseffektivitet för våra transporter. Vi levererar produkterna flexibelt från våra lokala lager i Esbo och Åbo enligt behov.

Anpassade leveranstider möjliggör produkternas leverans i takt med era produktionsbehov. På det viset tar produkterna inte upp något extra lagerutrymme. Vi tar givetvis också hand om alla tillstånd och dokument i anslutning till leveranserna. 

Du kan söka våra produkter med hjälp av produktsökningen nedan.