TMT 15 är en vattenbaserad 15% lösning av Trimercapto-s-triazine, trinatriumsalt (C3N3S3Na3,CAS-RN17766-26-6)

 

Nyheter 9.5.2016

TMT 15 är en vattenbaserad 15% lösning av Trimercapto-s-triazine, trinatriumsalt (C3N3S3Na3,CAS-RN17766-26-6). Den sätts i huvudsak in hos Kraftvärmeverk (sopförbränningsanläggningar & bioanläggningar) samt kolförbränningsanläggningar för att rena rökgaserna från tungmetaller. TMT brukas för att avlägsna en och 2 värdiga tungmetaller (bivalenta) typ Ag, Cd, Cu, Ni, Zn, Pb samt Tallium från processvatten i ovannämnda fall.

TMT 15 används numera av flera hundra anläggningar världen över. Här är några exempel där TMT 15 har använts med stor framgång:

Förbränningsanläggningar

Sopförbränningsanläggningar
Special/ farligt avfall förbränningsanläggningar
Kolkraftverk
Rökgas skrubber och kondenseringsanläggningar
Alkaliska skrubbers (för att minimera kvicksilver utsläpp i rökgaserna).

Metallindustri

Kretskortstillverkare
Galvanoindustrin
Andra industrier med processvatten som innehåller tungmetaller

Andra industrier

Kemisk industri
Gruvindustrin
Foto industrin (silver återvinning)

Jämfört med Natriumsulfid, som ju är en välkänd tungmetallfällare sedan urminnes tider, så är TMT 15 mycket säkrare att arbeta med, har en betydligt högre effektivitet och är dessutom en avsevärt stabilare lösning. Natriumsulfid är idag giftklassad (dödskallemärkt) och mycket riskabel att hantera. TMT 15 är totalt harmlös och betydligt effektivare, menar Jan-Olof Bengtsson på Algol Chemicals.

Läs gärna FAQ of TMT.15

TMT 15 brochyr