TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista

Artikkeli

TMT 15® on trimerkapto-s-triatsiinin trinatriumsuolan 15% - vesiliuos (C3N3S3Na3, CAS-RN17766-26-6), jota käytetään raskasmetallien poistamiseen jätteenpolttolaitosten ja hiilivoimaloiden savukaasuista. TMT saostaa jätevesivirroista yksi- ja monivalenssisia (2+ - valenssi) raskasmetalleja, kuten Ag, Cd, Cu, Ni, Zn, Hg, Pb ja Th.

TMT 15®:ta on käytetty sadoissa laitoksissa vuosien ajan. Sen käytöstä ovat hyötyneet esimerkiksi:

Polttolaitokset

 • Jätteenpolttolaitokset 
 • Vaarallisen jätteen polttolaitokset
 • Hiilivoimalat
 • Savukaasun pesu (skrubberit) ja kondessiveden käsittely
 • Alkaaliset skrubberit (elohopean minimointi)

Metalliteollisuus

 • Sähköpinnoitus
 • Piirilevytehtaat
 • Muut teollisuuden jätevesiongelmat (raskasmetallit)

Muu teollisuus

 • Kemian teollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Valokuvateollisuus (hopean talteenotto)

“Verrattuna natriumsulfidiin, joka oli aiemmin tunnettu raskasmetallien saostaja, TMT 15® on turvallisempi, tehokkaampi ja kestävämpi ratkaisu. Natriumsulfidi on nykyään luokiteltu myrkylliseksi ja sitä on käsiteltävä huolella. TMT 15® on vaaraton ja tehokkaampi”, Jan-Olof Bengtsson Algol Chemicalsilta selvittää.