TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista

Uutinen 9.5.2016

TMT 15® on trimerkapto-s-triatsiinin trinatriumsuolan 15% - vesiliuos (C3N3S3Na3, CAS-RN17766-26-6), jota käytetään raskasmetallien poistamiseen jätteenpolttolaitosten ja hiilivoimaloiden savukaasuista. TMT saostaa jätevesivirroista yksi- ja monivalenssisia (2+ - valenssi) raskasmetalleja, kuten Ag, Cd, Cu, Ni, Zn, Hg, Pb ja Th.

TMT 15®:ta on käytetty sadoissa laitoksissa vuosien ajan. Sen käytöstä ovat hyötyneet esimerkiksi:

Polttolaitokset
Jätteenpolttolaitokset 
Vaarallisen jätteen polttolaitokset
Hiilivoimalat
Savukaasun pesu (skrubberit) ja kondessiveden käsittely
Alkaaliset skrubberit (elohopean minimointi)

Metalliteollisuus
Sähköpinnoitus
Piirilevytehtaat
Muut teollisuuden jätevesiongelmat (raskasmetallit)

Muu teollisuus
Kemian teollisuus
Kaivosteollisuus
Valokuvateollisuus (hopean talteenotto)

“Verrattuna natriumsulfidiin, joka oli aiemmin tunnettu raskasmetallien saostaja, TMT 15® on turvallisempi, tehokkaampi ja kestävämpi ratkaisu. Natriumsulfidi on nykyään luokiteltu myrkylliseksi ja sitä on käsiteltävä huolella. TMT 15® on vaaraton ja tehokkaampi”, Jan-Olof Bengtsson Algol Chemicalsilta selvittää.


Lisätietoja:

Timo Salonen
+358 50 568 9006
timo.salonen@algol.fi